ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಸದಾರಮೆ

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ತಂಡ “ಸಮಷ್ಟಿ”ಯವರು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ 21-05-2009ರಂದು ಮಿಸ್ ಸದಾರಮೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಳ : ರಂಗಶಂಕರ
ಸಮಯ : ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳೂವರೆ
ಟಿಕೇಟು ದರ ರೂ. 50=00
ಆಸಕ್ತರು ಬನ್ನಿ.

ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಸಮಯಪಾಲನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ.

ಏಳೂ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ.

ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಟಿಕೇಟುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಇವರನ್ನು 9845163380 ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ http://www.samashti.com ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

%d bloggers like this: