ಹಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು; ಹೊಸ ತೋಟ…

ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗೆಯವರು ಹೇಳೋ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಲಾಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಜಾಗವೆಲ್ಲಿ ? ಹಾಗಂತ ಹೊರಗಿಟ್ರೆ ಯಾರದೋ ಪಾಲು…. ಆವಾಗ ಏನ್ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ?

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೋಟ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೋಟ

%d bloggers like this: