ಒಲವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ಹೆಣ

Withered
ನಿನ್ನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನಿಂದಾಗದೇನೋ.. ಅವನಂದ. ದುಡ್ಡೊಂದೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಕಣೋ. ಮನ ತುಂಬ ಒಲವಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕು. ನೀ ಹೇಗಿದೀಯೋ ಹಾಗೇ ಇಷ್ಟ ಅವಳಂದಳು. ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಯೇ ಆದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮದುವೆ. ಇವನಿಗೆ ಪೂತರ್ಿ ಜಗತ್ತೇ ತನ್ನದಾದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸ. ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇವರದೇ ಮಾತು. ಹೊಸ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ, ಹನಿಮೂನಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಸಂದು ಹೋಯ್ತು. ನಿನಗೇನೂ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನಂದಾಗ ನಂಗೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ಅವಳಿಗೂ ಖುಷಿ. ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಅವನು, ಅವನನ್ನು ಅವಳು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೊಂದು ವರ್ಷ ಉರುಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಬೇಕು ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ದಾರಿ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬು ಒಲುಮೆಯಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಎಂಬ ಅತಿಥಿ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅವನ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇವಳ ಸಂಬಳ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಕೇಳುವುದು ಅವನಿಗೂ ಕ್ರಮೇಣ ಮರೆವಾಯ್ತು. ಇವಳಿಗೆ ಅವನ ಹೊರತೂ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇಕೆನಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು. ವಸ್ತು ಒಡವೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲವೆಂತಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸೆ ನುಂಗಿ ಸುಮ್ಮನಿರಬಹುದು ? ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಅಸಹನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದಾದರೆ ಚೆನ್ನಿತ್ತೇನೋ.. ರಿಸೆಷನ್ ಆ ಕನಸನ್ನೂ ನುಂಗಿತು. ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ರೇಗುವುದು ಮಾಮೂಲಾಯ್ತು; ಮತ್ತು ಇವಳು ಅಳುವುದೂ. ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗಿದರೂ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. (ಹಾಗೆ ಮುಗಿಯಲು ಇವರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ “ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಲ”್ಲ) ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಬದುಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗದು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂದು ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಹುದಾದವರ ಬಳಿಯೂ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ.. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಕಂಗಳ ತುಂಬ ಇಂದು ನೀರು.. ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಕನಸುಗಳ ಹೆಣಗಳು.

%d bloggers like this: