ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದದ್ದು

ಗೊತ್ತೇನು

ನಿನ್ನ ದಶಕೋಟಿ ಭಾವನೆಗಳ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ

ತೇಲುತಿದೆ ನನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಹಾಯಿದೋಣಿ

ನಿನ್ನ ಶತಕೋಟಿ ಕಾಮನೆಯ ತರಂಗಗಳು

ಮಿಂಚಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚಲಿ

ನಿನ್ನೆದೆಯ ಆಗಸದ ಒಲವ ಮೋಡಗಳು

ತಬ್ಬುತಿವೆ ನನ್ನ ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ಮುಡಿಯಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ತೋಟದ ಒಲುಮೆ ಹೂಗಳು

ಬೆರೆಸುತಿವೆ ಸವಿಗಂಪು ನನ್ನುಸಿರಿಗೆ

ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಶರಧಿಯ ಭಾವದ ಇನಿದನಿಗಳು

ಕಲೆಯುತಿವೆ ಇಂಪಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಂಚರದಲಿ

*******

1 ಟಿಪ್ಪಣಿ (+add yours?)

  1. Avinash
    ಡಿಸೆ 29, 2008 @ 14:29:40

    ಭಾವನೆಗಳ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಹಾಯಿದೋಣಿ…
    ಒಲವ ಮೋಡಗಳು ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ಮುಡಿಯಾಗಿ….

    ಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: